Naturreservatet Baståsen blir tio gånger större

Det lilla naturreservatet Baståsen, i Åmåls kommun, har vuxit till sig. Och det rejält. Länsstyrelsen har nu utökat reservatet från 5 till drygt 60 hektar. Den nya delen är perfekt för utflykter i blomstertid.
Lunglav i Baståsen. Foto: Faunistica AB

Baståsen ligger naturskönt på västra stranden av sjön Ärr. Naturen i sluttningarna ned mot sjön är mycket omväxlande. En av de rikare branterna finns i det ursprungliga, blott fem hektar stora, naturreservatet. Här finns ett antal rödlistade lavar. Exempelvis jättelav, blylav och örtlav.  

Den nya delen av naturreservatet är rik på lövträd av olika slag och i skiftande ålder. Floran är på sina ställen mycket fin, med arter som blåsippa, stinksyska, sårläka, myskmadra, skogssvingel och vårärt. Närmare ett 20-tal rödlistade (hotade) arter har påträffats i området. Här har också noterats ett 40-tal signalarter. Med signalarter menas arter som genom sin blotta existens berättar om höga naturvärden.  

En vandringsled kommer att märkas ut. Leden ska starta vid parkeringsplatsen, som är gemensam för Baståsen och det närliggande naturreservatet Sörknatten.  

Namnet ”Baståsen” sägs härröra från den tiden man samlade in bast i området. Bast, alltså innerbark, användes till rep, kassar, flätade dörrmattor och i vävda mattor. Trädslaget lind anses än idag bland slöjdare ge den allra lenaste sorten bast. Det är gott om lind i Baståsen, men eftersom området numera är naturreservat får man inte längre samla in bast här.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18