Ny Viltförvaltningsdelegation

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har uppmanat berörda organisationer att lämna förslag på ledamöter och ersättare i Viltförvaltningsdelegationen för perioden 1 april 2014 till 31 mars 2018. Förslagen ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 2 december 2013.
Bild på rådjur. Foto: Martin Fransson

En förordning om viltförvaltningsdelegationer trädde i kraft den 1 februari 2010. Beslutet om länets första Viltförvaltningsdelegation gäller till den 31 mars 2014. Det är nu dags att starta processen för att sätta samman den Viltförvaltningsdelegation som ska arbeta under nästa period; den 1 april 2014 till den 31 mars 2018.

En viltförvaltningsdelegation är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen (älg, hjort, vildsvin, rovdjur, jakt, bidrag och ersättning) i länet. Landshövdingen är ordförande i Viltförvaltningsdelegationen. Delegationen i Västra Götalands län ska därutöver bestå av 13 ledamöter.

Länsstyrelsen utser ledamöter och ersättare för fyra år. När dessa utses ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Läs mer om Viltförvaltningsdelegationen