Försenad ombyggnation

Tyvärr kommer förnyelsen av naturum Hornborgasjön att försenas. Ny tidsplan innebär att ett ombyggt naturum med ny utställning ska stå klart och invigas transäsongen 2015.
Hornborgasjöns naturum. Foto: Kent-Ove Hvass

I mars drog ett stort fyraårigt förnyelseprojekt igång vid Hornborgasjön. Syftet är att renovera och uppdatera både naturum och informationscentralen Trandansen. Detta för att förbättra för våra drygt 250 000 årliga besökare. Först i tur stod en ombyggnation av naturum. Tidsplanen har varit knapp, men arbetet har rullat på med föresatsen att inviga ett ombyggt naturum med ny utställning våren 2014.

Nu har arbetet dock försenats på grund av uteblivna anbud vid upphandlingen av ombyggnationen. En ny upphandling genomförs efter årsskiftet och enligt den nya tidsplanen ska naturum byggas om och utställningen förnyas under 2014/2015. Nyinvigningen flyttas därför till transäsongen 2015.

Detta gör att vi även skjuter på upphandlingen av produktionen av en ny utställning. Den kommer nu istället att genomföras våren/försommaren 2014.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18