Nationell tillsynskampanj av kyrkliga inventarier

Fem kyrkor i länet får i veckan besök av antikvarier från Länsstyrelsen i Västra Götaland som ska se om det finns inventarieförteckning och inventarieansvariga. Det är en del av Länsstyrelsens Tillsynsvecka och den nationella tillsynskampanj av kyrkliga inventarier som pågår.

Länets kyrkor och kyrkomiljöer är ovärderliga kulturarv och minner om tider som varit. Länsstyrelsen har tillsyn över kyrkliga kulturminnen. I år genomförs ett nationellt tillsynsprojekt där samtliga länsstyrelser genomför tillsyn av kyrkliga inventarier och inventarieförteckningar. Tillsammans med stiften har Länsstyrelsen ett gemensamt tillsynsansvar över inventarierna och ska se till att det finns en inventarieförteckning och att församlingen har utsett två ansvariga personer för att föra denna.

Stiften ska minst vart sjätte år kontrollera att alla föremål i förteckningen finns kvar. Detta arbete pågår kontinuerligt och nu görs ett besök på plats i ett antal kyrkor, i vissa fall tillsammans med representanter för de regionala museerna och stiften.

De fem kyrkor som får besök i veckan är:

  • Angereds kyrka i Göteborg
  • Östads kyrka i Lerum
  • Berghems kyrka i Mark
  • Bolstad kyrka i Mellerud
  • Beatebergs kyrka i Töreboda.

Tillsynen sker genom besök i kyrkorna och genomgång av inventarier och inventarieförteckning. Vid besöket ställs frågor hur inventarierna hanteras, vårdas och förvaras.