Metodstöd för lokala överenskommelser

Regeringen har gett en rad myndigheter, samt Sveriges Kommuner och Landsting, i uppdrag att förbättra sitt samarbete när nyanlända ska etablera sig i samhället. Uppdraget har resulterat i ett nytt metodstöd för lokala överenskommelser om nyanländas etablering.

Metodstödet kommer att lanseras regionalt under hösten. Närmare information om lanseringsträffarna kommer att skickas ut separat.

 

Omslagsbild metodstöd