Tillsyn av godkända hovslagare

För första gången kommer Länsstyrelsen i Västra Götaland att göra tillsyn av länets 27 godkända hovslagare. Det kommer att göras ett slumpartat urval bland dem för att se att regelverket följs.
En hästsko passas in på hoven. Foto: Måns Langhjelm

Länets godkända hovslagare skor hästar dagligen med krav på att följa regler om journalföring och intygsskrivning. Regelverket är omfattande och sedan 2010 har Länsstyrelsen ett utökat tillsynsansvar över djurhälsopersonal dit godkända hovslagare hör.

Förutom direkt tillsyn under Länsstyrelsens tillsynsvecka arrangeras informationsträffar i Skara och Vänersborg torsdagen den 3 oktober.

– Genom information och rådgivning hoppas vi kunna underlätta för länets godkända hovslagare att följa de bestämmelser som berör dem i deras yrkesutövning, säger Sara Samuelsson, länsveterinär på Länsstyrelsen i Västra Götaland.