Länsstyrelsen kollar nedläggning av fiberkabel

Det pågår en intensiv utbyggnad av fibernätet i länet. Följs de råd och anvisningar som getts? Har naturen skadats och i så fall på vilket sätt? Det kontrollerar Länsstyrelsen under höstens Tillsynsvecka.

När fiberkabel grävs ner i naturen finns risk för att höga natur- och kulturvärden skadas. Därför ska samråd med Länsstyrelsen ske innan stora fiberprojekt startas. Vid samråden lämnas råd och anvisningar till fiberföreningen.

– Under Tillsynsveckan kommer vi särskilt att kontrollera de platser där fibergrävning skett i eller nära naturreservat eller andra skyddade områden, säger Kristina Höök Patriksson, biolog på Länsstyrelsen. Men vi gör även stickprov vid bäck- och stenmurspassager och vid stora fina lövträd för att se att inte rotsystem skadats.

15 fiberprojekt spridda över hela länet kontrolleras under veckan.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18