Hur rökfria är länets skolgårdar?

Den frågan kontrollerar Länsstyrelsen under den pågående Tillsynsveckan. Sedan snart 20 år tillbaka är rökning förbjuden på skolgårdar enligt tobakslagen.

– Trots gällande rökförbud är det flera skolor som inrättar rökrutor och ställer ut askkoppar, säger Miia Vuolama, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Rökförbudet gäller dessutom dygnet runt hela veckan – även under den tid då inte barn och unga vistas i skolan.  

Tobaksvanor grundläggs ofta i unga år. För att ungdomars skolmiljöer inte ska inbjuda till att börja röka råder totalförbud av rökning på skolgårdar – ett lagkrav som kanske inte är så känt av alla. Länsstyrelsen har i uppgift att stödja kommunerna i deras arbete med att se till att förbudet efterlevs.  

Sedan den 1 juli 1994 är rökning förbjuden på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. 

Tidigare gjorda studier har visat att rökning förekommer på skolgårdar, speciellt vid gymnasier. Länsstyrelsen har noterat att flera kommuner i länet inte prioriterat tillsynen av rökfria miljöer och flera kommuner hart inte gjort någon tillsyn alls.  

– Vi kontrollerar ett antal skolgårdar i länet under Tillsynsveckan för att få en uppfattning om det förekommer rökning eller rökningsfrämjande åtgärder, fortsätter Miia Vuolama. Syftet är även att synliggöra rökförbudet och motivera kommuner att prioritera frågan.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18