Nu har CERA sett dagens ljus

- Alla vet att Jeppe super. Nu vet vi också alltmer varför han super.
Landshövdingen hämtade ord ur dramat ”Jeppe på berget” när han i dagarna talade på invigningen av CERA.
Landshövding Lars Bäckström talade på invigningen av Cera

CERA är ett nytt centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende. Bildandet är en formalisering av ett redan existerande samarbete mellan Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt forskning- och utvecklingsenheterna inom Västra Götaland och Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Läs mer om CERA här: www.cera.gu.se