Koll på länet – tillsyn för ett hållbart samhälle

Kontrollera kablar, hovslagare, överförmyndare och kyrkliga inventarier. Det är några av de områden som Länsstyrelsen tar en extra koll på den 30 september–4 oktober. Då genomförs en andra Tillsynsvecka med åtta separata tillsynsprojekt.

– Efter vårens Tillsynsvecka konstaterar vi att det är bra att sätta fokus på ett av Länsstyrelsens viktigaste områden. Under hösten vill vi även uppmärksamma Länsstyrelsens breda förebyggande arbete inom tillsynsområdet, säger Ulrika Samuelsson, chef för miljöskyddsenheten och ansvarig för Tillsynsveckan. Under året organiserar Länsstyrelsen två Tillsynsveckor, en på våren och en på hösten som ett komplement till den löpande tillsynen. Den första veckan, i slutet på april, gjordes totalt 290 tillsynsärenden i 43 av länets 49 kommuner. 

Under höstens Tillsynsvecka fokuseras på följande tillsynsområden:

  • Fisketillsyn i Vänern med betoning på trollingfisket.
  • Tillsyn av import och export av avfall.
  • Tillsyn av överförmyndare.
  • Kartläggning av rökförbud på skolor.
  • Verksamhetstillsyn enligt alkohol- och tobakslagen.
  • Tillsyn av kyrkliga inventarier och inventarieförteckningar.
  • Kontroll av nedläggning av fiberkabel.
  • Tillsyn av godkända hovslagare.

Media har möjlighet att under veckan följa med på tillsynsbesök!

Läs mer i listan över tillsynsbesök 30 september–4 oktober.

FAKTA: Länsstyrelsen bedriver tillsyn för att se till att lagar och förordningar följs. Det är i grunden en demokratifråga. Medborgarna ska kunna vara förvissade om att deras intressen tas tillvara. Likaså ska tillsynen säkerställa lika behandling inför lagen samt säkerställa konkurrens på lika villkor.På Länsstyrelsen i Västra Götalands län jobbar ungefär 180 personer med tillsyn inom ett 30-tal olika områden. Vi samarbetar även med Polisen, länets kommuner, tullen, länsstyrelser i andra län med flera.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88