Kvarteret Furiren i Haga blir byggnadsminne

Länsstyrelsen har beslutat att förklara kvarteret Furiren i Haga i Göteborg som byggnadsminne.
Ett av de nyare landshövdingehusen i kvarteret Furiren.

– Kvarteret Furiren är ett av Hagas bäst bevarade kvarter där historien om stadsdelen är särskilt tydlig. I kvarteret har den största bevarandesatsningen i hela Haga gjorts, säger Lena Emanuelsson, antikvarie på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Kvarterets historia är väl dokumenterad och tre museilägenheter finns iordningsställda. De visar järnbärarens hem från mitten av 1800-talet, arbetarens ett rum och kök från 1920-talet, skomakarens verkstad från 1930-talet samt ett bostadsrum från 1700-talet. I boken ”Furiren – ett kvarter i Haga” (Göteborgs Stadsmuseum 2012) finns Hagas 300-åriga historia sammanställd.

I kvarteret finns byggnader från 1700-talet fram till 1800-talets slut. I många lägenheter finns originalinredning bevarad med kakelugnar, stuckatur och trägolv. Att kvarteret nu förklarats som byggnadsminne innebär bland annat bevarande av museilägenheterna, husens fasader, gården samt portgångar, trapphus och förträdgård mot Haga Nygata. Skyddsbestämmelserna omfattar husens alldeles särskilda karaktär och värden.

Upprustningen av Haga är en av de största bevarandeinsatserna som gjorts i landet. De boende i kvarteret under 1970-och 80-talen var en starkt pådrivande kraft för kvarterets bevarande.


Kontakta oss

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88