Se upp för vilt på vägarna!

Ha med en viltolycksremsa från Viltolycksrådet när du ger dig ut på vägarna i höst. Det uppmanar Polisen och Länsstyrelsen till under den nationella viltolyckskampanj som pågår under vecka 39.

Västra Götaland är ett stort län. Såväl när det gäller yta som trafiktäthet och viltrikedom. Vi går nu mot höst och vi vet att vilda djur rör sig som mest i gryning och skymning. Till Polisen i Västra Götaland anmäls varje år runt 8 000 viltolyckor.

För att minska risken att råka ut för en viltolycka kan du förbereda dig genom att planera din resa och anpassa din fart. Ha också en viltolycksremsa i bilen. På den finns instruktioner om hur du kan förbereda din resa och hur du beter dig om du råkat krocka med vilt.

Om du krockat med vilt tänk då på att ta hand om skadade. Ring 112 till Polisen och lämna en så bra platsangivelse som möjligt. Häng upp viltolycksremsan där djuret försvann eller ligger.

De fem mest olycksdrabbade vägarna i Västra Götaland är:

  • Väg 41/27, Borås- Förbi Stora Transåssjön
  • Väg 1700, Borås-Dannike
  • Väg 26, Skultorp- Till länsgränsen Jönköpings län
  • Väg E45, Vänersborg- Frändefors
  • Väg E45, Tösse-Åmål

Läs mer om Viltolycksrådets kampanj och hur du får tag på en viltolycksremsa