Vi borde tala om att utveckla istället för att bevara

Vem tar ansvar för det öppna landskapet? Länsstyrelsen har bjudit in tre gästkrönikörer att dela sina tankar i den här frågan. Paul Chrisensson, LRF, skriver att det öppna landskapet är en tillgång som bidrar till arbetstillfällen, matförsörjning och energiproduktion.

Gästkrönikorna ingår i Länsstyrelsens temaserie om landsbygdsutveckling. Vår ambition är att lyfta fram olika perspektiv på hur samhället och vi som individer påverkar dagens och morgondagens landsbygd.

Läs gästkrönikan av Paul Christensson, ordförande i LRF Västra Götaland

Gästkrönikan ingår i Länsstyrelsens temaserie ”Mat för öppna landskap”.

Nytt landsbygdsprogram för en hållbar och livskraftig landsbygd

2014 införs ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Genom stöd och bidrag ska programmet skapa förutsättningar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Länsstyrelsens uppgift är att se till att programmet gör så stor nytta som möjligt i vårt län.