Dags för jakten på havets svarta guld

Måndagen den 23 september kl. 07:00 infaller årets hummerpremiär. Då åker ett antal tusen hummertinor i vattnet utmed vår kust.
Foto: Lars Molander

– Intresset för hummerpremiären verkar ha ökat ytterligare under senare år, säger länsfiskekonsulent Fredrik Larson på Länsstyrelsens vattenvårdsenhet. Hummerfisket på kusten har samma dragningskraft som älgjakten.

– De regler som finns är till för att skydda bestånden så det finns hummer kvar även i framtiden, säger länsfiskekonsulent Lars Molander. Att inte följa reglerna är lite som att skörda sättpotatisen och kan få förödande konsekvenser för beståndet på sikt.

Regler för hummerfisket i korthet

  • Max 14 hummertinor per person. Det bör observeras att den som använder ett fiskeredskap själv ska sätta och vittja redskapet. Något ställföreträdande fiske för annan person är således inte tillåtet  
  • Minimimått 80 mm carapaxlängd (avståndet från ögonhålans  bakkant till huvudsköldens bakkant)
  • Romhonor är totalfredade  
  • Tinor och sumpar ska märkas med användarens identitet  
  • Från och med den 7 maj 2011 gäller ett nytt EU-förbud som innebär att fångst från fritidsfiske inte längre får säljas om den kommer från havet.