Hur långt från smultron och gulmåredoft har vi kommit?

Vem tar ansvar för det öppna landskapet? Länsstyrelsen har bjudit in tre gästkrönikörer att dela sina tankar i den här frågan. Ulla Kjellander, Naturskyddsföreningen, skriver om varför det är viktigt att det vi stoppar i magen produceras på ett hållbart sätt.

Gästkrönikorna ingår i Länsstyrelsens temaserie om landsbygdsutveckling. Vår ambition är att lyfta fram olika perspektiv på hur samhället och vi som individer påverkar dagens och morgondagens landsbygd.

Läs gästkrönikan av Ulla Kjellander, krets- och länsförbundsordförande i Naturskyddsföreningen.

Gästkrönikan ingår i Länsstyrelsens temaserie ”Mat för öppna landskap”.

Nytt landsbygdsprogram för en hållbar och livskraftig landsbygd

2014 införs ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Genom stöd och bidrag ska programmet skapa förutsättningar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Länsstyrelsens uppgift är att se till att programmet gör så stor nytta som möjligt i vårt län.