Invigning av fiskvägen vid Hedefors

Det är över hundra år sedan lax senast kunde ta sig förbi forsarna i Hedefors.  Den 18 september invigs fiskvägen som ska göra det möjligt för laxen att nå sina gamla lekplatser igen.  Landshövding Lars Bäckström och Lerums kommunalråd Anna-Lena Holberg släpper då på vattnet i den nybyggda fiskvägen.
Nu kan lax, öring och ål vandra upp i Säveån med hjälp av fiskvägen vid Hedefors

Nu kan lax, öring och ål vandra upp i Säveån med hjälp av fiskvägen vid Hedefors. Foto: Martin Falklind/Fiskejournalen

Hela fiskvägen ligger i det nya naturreservatet Säveån-Hedefors som invigs samtidigt med fiskvägen.

– Äntligen har vi fått en naturlig miljö och nästan dubbelt så stora lek- och uppväxtområden för den unika Säveålaxen samt bättre förhållanden för ål och andra fiskarter i Säveån, säger kommunstyrelsens ordförande i Lerum, Anna-Lena Holberg (M). Det är många års samarbete och gemensam planering mellan myndigheter, föreningar, markägare och Lerums Fjärrvärme AB som gett ett så gott resultat.

– Det här är ett avgörande steg för att säkra naturvärdena i Säveån för framtiden, menar Naturvårdsdirektör Sven Swedberg. Vi hoppas också att insatserna i Hedefors ska stimulera till fortsatt arbete med skydd och restaurering av värdefulla vattenmiljöer För att vara säker på att de största Säveålaxarna ska kunna passera har den 375 meter långa fiskvägen dimensionerats för ett flöde på över 2 000 liter per sekund. 

Det är sannolikt den största konstgjorda bäck som byggts i landet för fiskvandring. Lerums Fjärrvärme kommer att ansvara för skötsel och underhåll. Bygget har kostat ca 12 miljoner kronor och finansierats med medel från Europeiska fiskefonden (EU), Naturskyddsföreningen Bra Miljöval och staten.

Media är välkomna att närvara vid invigningen kl. 11:00 den 18 september. Personer involverade i projektet finns på plats från kl. 10:30.


 Kontakta oss

Håkan Danielsson
VD Lerums Fjärrvärme AB
0302-558 50
070-762 65 69

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88