Energiutmaning storsatsar på fastighetsägare

Det finns många energi- och miljömål för fastighetsägare idag. Nu satsar Energimyndigheten 5 miljoner kronor på att fastighetsägare ska arbeta med att förhålla sig till nya lagkrav och praktiskt genomföra de åtgärder som krävs.
Kvinna fixar med lampa i taket. Foto: Sofia Sabel

Projektet Energiutmaningen ska sprida kunskap om uppsatta energi- och miljömål och ta fram praktiska arbetsmetoder som bidrar till att fastighetsägare når de uppsatta målen. Under två års tid kommer utbildningar att ske i tre områden i Västra Götaland: Borås, Uddevalla och Göteborg.

– Vi hoppas att små och medelstora privata fastighetsägare genom detta pilotprojekt ska få en möjlighet att energieffektivisera sina fastigheter på ett bra sätt och att det ska visa på vilka möjligheter som finns, säger Flemming Åkesson, projektledare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län samarbetar med Fastighetsägarna GFR (Göteborg Första Regionen) för att utveckla framgångsfaktorer som efter projektets slut ska kunna användas i hela Sverige.

– Projektet bygger på samverkan mellan oss som branschorganisation och Länsstyrelsen, något vi ser som en framgångsfaktor. Det är naturligt för båda organisationerna att ta ett aktivt miljöansvar och hjälpa fastighetsägare att spara energi, säger Jan Thorsson, energiexpert på Fastighetsägarna GFR.

Startmöte för projektet sker på tisdag 17 september. Media hälsas välkomna att vara med på dagen.

När: Tisdagen den 17 september kl. 11.30-16.00

Var: Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73 i Göteborg


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88

 Kontakta oss

Fastighetsägarna GFR
Jan Thorsson
Chef för energitjänster
033-23 30 64
070-955 60 34
jan.thorsson@ fastighetsagarna.se