Effektivare djurskyddskontroller

Jordbruksverket konstaterar efter första halvåret 2013 att det totala antalet djurskyddskontroller i landet är ungefär lika många som motsvarande period förra året. Många anmälningsärenden är utan anmärkning och länsstyrelserna ser nu över sina rutiner för att minska tidsåtgången och lägga resurserna där de gör bäst nytta.

Totalt gjorde länsstyrelserna 7 140 kontroller i landet varav omkring en tredjedel gjordes till följd av en anmälan. I Västra Götalands län gjordes 1 884 kontroller varav knappt en tredjedel är kontroller efter anmälan. De flesta kontrollerna är så kallade normalkontroller i lantbruk, zoobutiker, hundpensionat och annan tillståndspliktig verksamhet.

– Jämfört med första halvåret 2012 har vi gjort lika många kontroller efter anmälan i år, omkring 550, säger Tomas Gideflod, djurskyddskontrollant på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vi i Västra Götaland får in uppåt 1 000 anmälningar per halvår. I drygt hälften av fallen har vi gjort ett kontrollbesök. De övriga har vi kunnat avskriva eftersom de inte rör vårt arbetsområde eller handlar om samma djurägare och samma brist som vi precis har hanterat i ett annat ärende.

Länsstyrelsen kan också välja att skicka brev till djurägaren vid vissa ärenden för att tala om vad som gäller och djurägaren uppmanas då höra av sig och ge sin syn på saken. Exempel på detta kan vara en häst som hålls ensam eller att det finns misstanke att hundar rastas för dåligt. Hör inte djurägaren av sig eller att det framkommer andra saker som måste kontrolleras gör Länsstyrelsen ett besök.