Drömmar om landsbygden

Länsstyrelsen har bjudit in två invandrarföreningar till ett samtal om landsbygden. Vilka erfarenheter bär de med sig från landsbygden i hemländerna? Hur ser de på den svenska landsbygden och möjligheterna till jobb och boende? Samtalen har sammanställts i rapporten ”Drömmar om landsbygden”.
Foto: Yusra Moshtat

I Västra Götalands län, liksom i övriga Sverige, står lantbruket och andra branscher på landsbygden inför stora pensionsavgångar. På flera håll saknas det krafter som kan ta över. Samtidigt kommer det människor från andra länder till Sverige med erfarenhet och kunskap från de gröna näringarna. Men de hamnar ofta i städerna och har svårt att hitta jobb där deras kompetens tas tillvara.

– Ska vi klara generationsskiftet på landsbygden måste vi bli bättre på att kommunicera vilka möjligheter som finns till nya grupper. Och vi måste börja med att lyssna till vad nya svenskar ser och tänker, säger Åsa Jellinek, som leder Länsstyrelsens förberedelser inför det nya landsbygdsprogrammet som införs 2014.

Kan tänka sig att flytta om det finns jobb

I samtalen med referensgrupperna kom det fram att flera kan tänka sig att flytta ut på landet, förutsatt att det finns arbete och bostäder. Det blev också tydligt att många saknar information om möjligheterna på landsbygden. Flera efterlyser möten med företagare och landsbygdsboende. Egna erfarenheter och kontakter är för många en förutsättning för att man ska våga flytta ut på landsbygden. Praktikplatser, studiebesök och riktade utbildningsinsatser är några konkreta förslag som grupperna tror skulle väcka intresset för landsbygden.

En slutsats som dras är att det behövs mer stöd och bättre samordning mellan myndigheterna. Och att kommunikationen och insatserna måste anpassas efter olika individers behov.

Rapporten ”Drömmar om landsbygden” är författad av Yusra Moshtat som sitter med i landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration. Yusra Moshtat har också stöttat Länsstyrelsen i arbetet med referensgrupperna.  

.