Bullaresjöarna utsedd till skyddsvärd pärla i länet

I Världsnaturfondens sommarkampanj Svenska Pärlor har Bullaresjöarna med Enningdalsälven valts till favoritplats i naturen i Västra Götalands län.

Intresset för svensk natur är stort och på uppmaning av Världsnaturfonden (WWF) har allmänheten fått föreslå sin speciella favoritplats i sitt län. Totalt kom 900 förslag in. I vårt län var även Örekilsälven och Svartedalen bland förslagen. WWF:s expertjury utsåg dock till slut Bullaresjöarna/Enningdalsälven till vinnare i Västra Götaland. Syftet med kampanjen har varit att öka areal och kvalitet när det gäller skyddade land- och vattenområden i Sverige.

– Det här kan mycket väl ha betydelse och göra att vi lyfter upp och tittar på det, säger Johan Jannert, ansvarig för områdesskydd på Länsstyrelsen Västra Götaland till Bohusläningen. När organisationer eller privatpersoner hör av sig om områden de tycker ska skyddas tittar vi på dem och gör en bedömning.

Läs mer i pressmeddelandet från WWF