Kräftfiskeförbud i delar av Bäveåns vattensystem

Kräftpest har upptäckts i stora delar av Bäveåns vattensystem.  Länsstyrelsen har beslutat om kräftfiskeförbud och går ut med regler för att hindra ytterligare spridning av kräftpesten.

De berörda vattendragen i Uddevalla och Vänersborgs kommuner är Ryrsjön, Skottenesjön, Grundlebosjön, Risån från dammen i Jädersfors, Kyrkesjön, Bergsjön, Lårvikesjön och Bäveån från bron mellan Lane-Ryrs kyrka och Stötegården till mynningen i Byfjorden. Nya skyltar med regler kommer att sättas upp vid dessa vattendrag. Länsstyrelsen uppmanar alla att följa reglerna för att hindra ytterligare spridning av kräftpesten.

Läs mer om Regler för kräftpestsmittat  vatten