Misstänkt marmorkräfta har hittats i Skara kommun

Nya fynd av misstänkt marmorkräfta har gjorts i Sverige i ett område med våtmarker i Skara kommun.

Fynden gjordes i början av juli i samband med en inventering av biologisk mångfald i våtmarker. På en plats hittades ett flertal misstänkta marmorkräftor, både vuxna och yngre exemplar.

– Marmorkräftan bedöms som invasiv, den kan konkurrera ut inhemska arter, förökar sig snabbt och har en hög överlevnad. Den kan bära på smittsamma sjukdomar, som kräftpest, och andra sjukdomar som vi inte har i våra vatten och är ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden, säger Erland Lettevall, utredare på enheten för miljöövervakning på Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

HaV har nationellt det administrativa och sammanhållande ansvaret för arbetet med främmande, invasiva arter i vattenmiljön. Efter fynden i Märstaån i Sigtuna kommun förra hösten bildades en samverkansgrupp med kräftexperter från bland andra länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, SLU, och Zoobranschens riksförbund.

Alla misstänkta fynd av marmorkräfta eller andra främmande arter ska rapporteras in till berörd länsstyrelse eller Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Läs mer i pressmeddelandet från HaV.