Vem behöver vem? Överlever landsbygden utan invandrare? 

För att möta landsbygdens behov av arbetskraft krävs flera insatser kunde man konstatera vid länsstyrelsernas seminarium under Almedalsveckan. En aktuell målgrupp är nyanlända som behöver snabb etablering på arbetsmarknaden.  

Ett hundratal personer hade mött upp i Residensets trädgård i Visby för att lyssna till Kenneth Johansson, landshövding i Värmland, Kent Johansson, EU-parlamentariker, med flera som talade om landsbygdens behov av invandrare.

Det konstaterades att insatser som behövs är bättre samordning av samhällsinsatser, möten mellan individer, utvecklad infrastruktur och fungerande introduktion för nyanlända. Men det är bråttom. För att kunna utnyttja den kommande programperioden inom EU:s landsbygdsprogram 2014-2020 krävs insatser under hösten 2013.  

Läs mer i anteckningarna från seminariet.