21 miljoner till naturvård i Vänern

Vänerns öar och stränder växer igen. Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland får finansiering från EU för ett projekt som ska motverka detta. Projektet som kallas LIFE-Vänern startar hösten 2013 och ska pågå i drygt fem år.
Djurö. Foto: Ulf Wiktander

I Vänern finns Europas största insjöskärgård med tusentals öar, kobbar och skär. I takt med mildare vintrar och en hårdare reglering av Vänerns vattennivå har sjöns stränder, öar och skär börjat växa igen. Det är ett ökande problem, inte bara för naturvården, utan även för friluftsliv och turism.

– Med mindre hjälp av is och tillfälliga högvatten kommer vi att behöva göra stora insatser om vi vill behålla kala skär och öppna stränder i Vänern. Viktiga delar kan nu åtgärdas i projektet LIFE-Vänern, säger Ulf Wiktander, biolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Projektet ska göra åtgärder i 17 av Vänerns Natura 2000-områden. Den största insatsen handlar om att röja träd, sly, buskar och vass i igenväxande öppna miljöer som fågelskär och strandängar. Det ska gynna fåglar som fisktärna och silvertärna som är beroende av öppna skär och vadarfåglar som är beroende av öppna strandängar.

Projektet ska också bränna skog för att gynna tallskogar som sluter sig av uppväxande gran. Skogsbränder var vanliga förr men har nu nästan helt upphört. Tall klarar brand bättre än gran och syftet med bränningen är att gynna tallskogar i skärgården och de många arter som är beroende av den miljön.

Även satsningar för friluftslivet ska göras. Bland annat ska angöringsplatser för båtar och toaletter i skärgården förbättras.

Projektet ska också sprida information och kunskap om Vänerns naturvärden och de problem sjön står inför. Projektet har en budget på 21 miljoner kronor. Hälften av pengarna kommer från EU:s fond Life-Natur, 25 procent från Naturvårdsverket och 25 procent från Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland.  

FAKTA

Natura 2000 är EU:s program för naturvård och består av ett nätverk av de mest värdefulla naturområdena. Regeringen beslutar om vilka områden som ska ingå i nätverket. Pengar från fonden Life-Natur kan bara användas för åtgärder i Natura 2000-områden.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88