Synpunkter på åtgärder för vattenmiljön

Ta del av vad myndigheter, centrala verk, kommuner, branschorganisationer, vattenråd med flera tycker är viktigt i det kommande arbetet med den förvaltningsplan för Västerhavet som beslutas 2015.

Totalt har ca 500 svar kommit in till vattenmyndigheterna. Nu påbörjas arbetet med att sammanställa, analysera och konkretisera alla synpunkter. Senast 1 december kommer respektive vattenmyndighet att redovisa en samrådsredogörelse som beskriver hur man kommer att beakta svaren och vad som kommer att arbetas in i det kommande förslaget till förvaltningsplan.

Samråd kring förslaget till förvaltningplan börjar 1 november 2014.  

Ta del av svaren via distriktens samrådssidor    

 


 Relaterat