Nu granskas strandskyddet på norra Stora Askerön i Stenungsund

Under juli månad kommer Stenungsunds kommun och Länsstyrelsen tillsammans genomföra en tillsynskampanj inom strandskyddat område på Stora Askerön.

Tillgängligheten till stränderna längs bohuskusten försämras av olagliga byggnader och anläggningar. Det hindrar människor från att promenera, bada och lägga till med båt. Dessutom kan värdefull natur komma till skada.

Kommunerna och Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen över strandskyddsområdena. För att effektivisera och samordna arbetet kommer Stenungsunds kommun och Länsstyrelsen att driva en gemensam tillsynskampanj med start nu i juli. Det är byggnader och anläggningar utmed norra delarna av Stora Askerön som kommer att kontrolleras.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen inom Natura 2000-området för Halsefjorden och kommunen för det område som ligger utanför. Målet med kampanjen är både att öka tillgängligheten och att gynna den biologiska mångfalden.

Länsstyrelsen och Stenungsunds kommun vill också att kampanjen ska öka kunskapen om strandskydd. Alltså att fler fastighetsägare blir uppmärksamma på reglerna.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Annika Braide
010-224 45 47
0761-29 80 05