Så ska Västra Götaland öka animalieproduktionen

Den 13 juni möttes olika företrädare inom lantbruksbranschen i Skara för att diskutera animalieproduktionens katastrofala minskning.
– Vi tog fram ett antal punkter där vi ska kraftsamla, säger landsbygdsdirektör Peter Svensson. En viktig fråga för branschen i helhet är attityden. Vi måste skapa tro på framtiden hos producenterna och vi måste få konsumenterna att uppskatta och stödja svensk produktion. Vi på Länsstyrelsen tar ansvar för att samla branschen och arbeta vidare med de olika punkterna till hösten.

Livsmedelskedjan behöver i alla led från produktion till förädling och försäljning lyfta självkänslan och arbeta aktivt för att öka samarbete, produktutveckling och marknadsföring. Här är några av de viktigaste punkterna. (Hela listan i bilagan)

  • En ” Grön företagsombudsman” som kan hjälpa landsbygdsföretagare med myndighetskontakter. ·        
  • Möjliggöra generationsväxling och kapitaltillskott genom nyskapande företagsformer.
  • Mer flexibel attityd och bättre kunskap hos myndigheter när regelverk ska formas och tillämpas. Vi har ofta gemensam lagstiftning i Europa. När de svenska tillämpningarna skrivs blir de ofta mer detaljerade än vad som krävs.
  • Svensk produktion behöver antingen kompenseras för ett fördyrande regelverk genom ekonomiskt stöd för att ge ”neutral konkurrens”, eller att den svenska lagstiftningen anpassas till europeisk nivå.  

En del frågor ligger på en högre nivå där branschen gemensamt behöver arbeta med marknadsföring och lobbying för att få resultat och debatt. 

Både företag och organisationer deltog i mötet den 13 juni och är med i det fortsatta arbetet. Se bilaga.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Annika Braide
010-224 45 47
0761-29 80 05