Västra Götaland bra på effektiv fisketillsyn

Havs- och vattenmyndigheten har gett ut en rapport om fisketillsynen i Västra Götaland. Inom länet finns en bra samverkan med kustbevakningen och Sjöpolisen och en väl utvecklad organisation med fisketillsynsmän.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och beskriver hur Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar med fisketillsyn.

-Länsstyrelserna har ett krav på att återrapportera tillsynen till HaV. Västra Götaland är ett av de län som kommit längst när det gäller att följa upp och redovisa den tillsyn man genomför, säger Stig Törnqvist - utredare på enheten för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten.