Länsstyrelsen tar över bedömning i jaktförordning

Den 1 juli ändrades paragraf 28 i jaktförordningen. Förändringen innebär att alla som dödat ett rovdjur för att freda tamdjur ska anmäla händelsen till Länsstyrelsen.
Alltså inte till Polisen, som tidigare varit fallet.

Förändringen innebär att Länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning på plats. Bara om det finns misstanke om brott ska Länsstyrelsen anmäla händelsen till Polisen. Regeringen vill med ändringen underlätta ett effektivt skydd för tamdjur, samt ge ett bättre stöd till djurägare som drabbats av rovdjursangrepp.  

Så går det till  

En djurägare som dödat ett rovdjur för att skydda sina tamdjur ska omedelbart ringa Länsstyrelsen på telefon 072 – 219 37 87. Länsstyrelsen skickar sedan ut en tillsynsman till platsen. Polisen kopplas in först om det finns misstanke om brott vid dödandet.  

För djurägare  

Djurägare behöver tänka på följande för att freda sina tamdjur mot rovdjur:  

  1. Du måste först försöka skrämma bort rovdjuret, eller avvärja angreppet på annat sätt än genom avlivning.
  2. Angreppet måste pågå eller vara omedelbart förestående.  

Det är bara den som äger eller har hand om tamdjur som får använda sig av paragraf 28 i jaktförordningen. Andra får ingripa om det sker på uppdrag av djurets ägare eller vårdare, eller om det finns skäl att tro att ägaren skulle bett om ett ingripande. Med tamdjur avses exempelvis får och jakthundar. Reglerna gäller både innanför och utanför inhägnat område.

Reglerna gäller även hägnat vilt, men endast om lodjur går till angrepp.