Mårbykärret – nytt naturreservat i Falköpings kommun

Länsstyrelsen har beslutat att skydda ett område runt den lilla Mårbysjön som naturreservat. Reservatet ligger ca 2,5 km sydväst om Hornborgasjön och omfattar totalt 21 hektar.
Mårbykärret. Foto: Jan Mogol.

Naturreservatet består till stor del av en märklig våtmark. När Mårbysjön sänktes i slutet av 1800-talet, blottlades delar av sjöns botten. Där upptäckte man då rikligt med stubbar som exponerades. I denna miljö har sedan ett av länets största rikkärr utvecklats.

– Ett rikkärr är ett kärr med hög kalkhalt i marken. Dessa miljöer är ovanliga och här finns många kalkberoende och sällsynta växter och mossor, säger Henrik Roos, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

I Mårbykärret har t.ex. den lilla rosa majvivan troligen länets största förekomst. Andra botaniska läckerheter som kan upplevas i kärret är orkidéer som ängsnycklar, kärrknipprot och tvåblad. För den som är invigd i mossornas värd finns bl.a. kalkkällmossa, späd skorpionmossa och kalklungmossa att studera.

I reservatet ingår också själva Mårbysjön med omgivande strandskog och vass. Här finns ett rikt fågelliv.

För att den rika blomsterprakten skall finnas kvar krävs att området sköts på rätt sätt. Reservatet kommer framöver att skötas med hjälp av betesdjur och slåtter.

– Allt anpassat efter växternas krav, säger Henrik Roos.

Vill man besöka området rekommenderas stövlar på eftersom området är fritt från stigar. Men reservatet är väl värt ett besök ändå särskilt i maj-juli då blomsterprakten är som störst. Och tittar man noga kan man ha turen att få syn på reservatets riktiga specialitet, nämligen den lilla kalkkärrgrynsnäckan som äter av de kalkrika växtbladen för att sedan använda kalken till sitt skal.  


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18