Överlever landsbygden utan invandrare?

Landsbygden står inför stora utmaningar med pensionsavgångar och avflyttningsproblematik. Hur kan matchningen bli bättre mellan arbetslösa i storstäderna och behovet av arbetskraft på landsbygden? Hur tar landsbygden tillvara på den kraft och kunskap om företagande som finns hos personer med utrikes bakgrund?
Välkomna att diskutera detta med Länsstyrelsen i Almedalen den 1 juli.

Att fler bosätter sig på landsbygden är avgörande för att viktiga samhällsfunktioner som vård, skola och omsorg ska kunna bevaras med hög kvalitet. Framtida livsmedelsförsörjning, turismnäring och annat behöver också säkras.

- Vi behöver ny kompetens till landsbygden. Landsbygden är tungt beroende av de gröna näringarna. Fler nya branscher och företagsidéer behövs, säger Peter Svensson, landsbygdsdirektör vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Seminariet i Almedalen hålls i form av en paneldiskussion under ledning av Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för miljöpartiet.

I panelen finns Jasenko Selimovic från Arbetsmarknadsdepartementet, Marie Linell-Persson från Arbetsförmedlingen, Abbas Khanahmadi, ordförande för socialdemokraterna i Härjedalen, EU-parlamentarikern Kent Johansson och Kenneth Johansson, landshövding i Värmland.

Seminariet äger rum måndagen 1 juli i Länsstyrelsens trädgård på Strandgatan 1, Visby. Med start klockan 13.00. Ingen föranmälan krävs.

Läs mer här:http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/14530?redir=%23eidx_21


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18