Nytt levande korallrev upptäckt utanför Väderöarna

Nyligen upptäcktes ett nytt levande korallrev i Väderöarnas naturreservat på 90 meters djup mitt i det trålskyddade området i Koster-Väderöfjorden. Det innebär att det nu finns två levande rev av ögonkorall i Sverige.
Korall och trollhummer

Revet öster om Väderöarna bedömdes som helt dött efter ganska omfattande kartläggning i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Vid en nyligen genomförd uppföljning upptäcktes ett ganska stort område (ca 15 x 20 meter) med levande kolonier.

– Det verkar uppenbart att nykolonisering och tillväxt har skett i detta område, som är i samma storleksklass som det levande korallrevet i Säcken i Kosterhavets nationalpark, säger Tomas Lundälv på Lovéncentret Tjärnö som var med och upptäckte revet.

– Är det en nyetablering som har skett under de senaste 10-15 åren, vilket tycks mycket troligt, kan skyddet mot trålningen ha spelat en stor roll. Men det fanns mycket sediment på de döda korallerna och för att öka möjligheterna för revet att överleva och växa till bör trålskyddet utökas med en större buffertzon, säger Lisbeth Jonsson, forskare på Göteborgs universitet och ansvarig för undersökningen.

En uppföljning av trålskyddet i Koster-Väderöfjorden görs nu av Göteborgs universitet, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Syftet med uppföljningen är att utvärdera om trålförbuden fungerar och om skyddet har haft gynnsam effekt på den biologiska mångfalden. Det var i samband med denna uppföljning som det levande korallrevet vid Väderöarna upptäcktes.

– Den här upptäckten visar på vikten av både skydd, inventering och uppföljning av våra naturvärden i havet och i det här fallet av skydd även av döda korallstrukturer, säger Anita Tullrot på Länsstyrelsen och Kosterhavets nationalpark.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18