Nej till torvbrytning på Ryholms Stormosse

Länsstyrelsen har beslutat att avslå Rölunda AB:s koncessionsansökan om torvtäkt på Ryholms Stormosse i Töreboda och Tibro kommuner.

Ansökan om energitorvkoncession har pågått sedan slutet av 2011 och vållat en stundtals het debatt. Den stora frågan har handlat om torvbrytningens påverkan på sjön Viken, där det i dagsläget råder en osäkerhet kring sjöns tillstånd med många rapporter om försämrad vattenkvalitet.

Viken påverkas idag av flera olika tillflöden av näringsämnen och organiskt material som bidrar till denna försämring. Risken att storskalig torvbrytning, trots vidtagna skyddsåtgärder, skulle leda till en försämring av situationen har inte kunnat uteslutas och har haft stor del i Länsstyrelsens beslut.

Sammanvägt har riskerna för påverkan på Viken och Örlan samt förlusten av naturvärden och friluftsliv i anslutning till den planerade verksamheten bedömts överväga samhällets behov av torv för energiändamål.  

Beslutet kan överklagas hos regeringen (näringsdepartementet).

Läs mer i beslutet

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88