Biinstitut i Västra Götaland föreslås

En förstudie till ett biinstitut för att utveckla biodlingen i länet presenteras den 14 juni i Grästorp.
Biodlare Foto: Maja-Lena Främling, Länsstyrelsen

Biodling spelar en stor roll som ekonomisk och social aktivitet på landsbygden och gynnar den biologiska mångfalden. Idag är lönsamheten svag på grund av höga vinterförluster. I Västra Götalands län finns 2 000-2 500 biodlare vilket är 20-25 procent av det totala antalet i Sverige.

– Det finns inget biinstitut i Norden. Däremot är det vanligt i andra EU-länder – i Tyskland har t.ex. varje område sitt eget institut. Vi ser det som viktigt för landsbygdsutvecklingen, för att få fler pollinerande insekter, hjälpa biodlarna att komma till rätta med den höga vinterdödlighet som råder idag och för möjligheten att hålla kurser och fortbildning på en högre nivå, säger Maja-Lena Främling på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Under senare år har åldern på biodlare sjunkit och det är fler kvinnor som blir biodlare än tidigare. Stadsnära biodling är det senaste och flera stora hotell och restauranger har sina egna bikupor.

– Visionen för ett kommande biinstitut, som skulle kunna bli verklighet nästa år, är att det skulle vara ledande i Norden inom kunskap och utbildningar som rör biodling, säger Maja-Lena Främling avslutningsvis.

Förstudien har tagits fram av rådgivningschef Mats Olsson och biodlare Arne Johansson på Hushållningssällskapet i Skaraborg och presenteras fredagen den 14 juni kl. 12.00 i Grästorps konserthus, Grästorp.


 Kontaktpersoner

Hushållningssällskapet Skaraborg:
Arne Johansson
Biodlare
0702-69 44 31

Mats Olsson
Rådgivningschef
0511-248 70
0733-10 78 68

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Landsbygdsenheten
Maja-Lena Främling
0703-99 59 67

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88