Tätortsnära skog blir reservat

I Bråtaskogen kan man uppleva vackra ekskogar, ståtliga tallskogar, granklädda raviner och porlande bäckar. Därtill finns flera intressanta kulturlämningar. Områdets värden för friluftslivet har tillsammans med dess höga naturvärden gjort att det nu bevaras som naturreservat.
Bråtabäcken, i Bråtaskogen, bjuder på fina vattenfall. Foto: Marie Tomingas

Området består främst av gammal bondskog där skogsbruket har varit begränsat. Stora delar av området har därför kunnat utveckla naturvärden i form av gamla grova träd och död ved, och därmed arter som är knutna till dessa livsmiljöer. Många av tallarna är 120-160 år vilket är ovanligt gammalt i de här trakterna.

- Fågellivet i området är rikt. Här lever arter som är typiska för gammal barrskog, exempelvis flera olika hackspettar. I lövskogarna häckar bland annat stjärtmes och kattuggla. Vintertid kan strömstaren ses dyka i områdets bäckar, säger Helena Bager, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Bråtaskogen är ett fint utflyktsmål. När det nu har blivit naturreservat kommer satsningar att göras för att underlätta för besökare. Bland annat kommer en parkeringsplats att anläggas, stigar markeras upp och rastplatser ställas i ordning.

Naturreservatet är 151 hektar stort och ligger strax norr om Mölnlycke i Härryda kommun. Parkeringsmöjligheter finns vid Råda hembygdsgård. Det är även lätt att ta sig hit med buss från centrala Göteborg.

- Undersökningar har visat att vistelse i skog och mark är mycket positivt för folkhälsan. Det känns därför extra roligt att vi nu har skyddat ett så här stort tätortsnära skogsområde som kommer att vara till glädje för många människor, avslutar Helena Bager.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18