Akvedukten i Håverud blir byggnadsminne

Länsstyrelsen har beslutat att förklara den del av Dalslands kanal som bland annat består av akvedukten i Håverud som byggnadsminne. Onsdagen den 29 maj sker invigningen.
Akvedukten sedd från ovan. Kanalbåt och två kanotister. Foto: Benny Ruus

– Vi bedömer att akvedukten, slussarna och de utvalda byggnaderna är unika och synnerligen märkliga genom sitt kulturhistoriska värde. Områdena är av riksintresse för kulturmiljövården, säger Anna Olsfelt, antikvarie på Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Förutom akvedukten i Håverud, med fyra slussar och vissa mindre byggnader, ingår även kamrersbostaden, arkivet, magasinet och två slussar i Upperud i byggnadsminnet.  

– Anläggningen är en av Dalsland största turistmål med stora ekonomiska, kulturella och symboliska värden. Därför är åtgärder, som främjar kanalens drift och skapar möjligheter för allmänheten att besöka och förstå kanalens historia, en förutsättning för att behålla dess värden, fortsätter Anna Olsfelt.  

Det var 1868 som kung Karl XV invigde Dalslands kanal för att industriprodukter skulle kunna fraktas från bruken i Dalsland till västerhavet för vidare export. På 1970-talet tog fritidsbåtar över och slussningen fick ett uppsving. Kanalen har idag stor betydelse för turismen i området. Akvedukten, slussarna och kanalen är fortfarande, efter 145 år, i bruk och ägs av Dalslands Kanal AB.

Akvedukten tillverkades 1868 i Stockholm av Bergsunds Mekaniska Verkstad. Den är en fritt hängande bro som vilar på två murverk och är 33,5 meter lång. Plåtarna sammanfogades med 33 000 nitar. I Sverige finns flera akvedukter utförda i sten eller trä – men akvedukten i Håverud är ensam i sitt slag som en plåtkonstruktion.  

Onsdagen den 29 maj invigs byggnadsminnet av landshövding Lars Bäckström.

Läs mer om akvedukten i Håverud och invigningen på www.dalslandskanal.se.


 Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götaland
Anna Olsfelt
Antikvarie
010-224 54 05  

Dalslands Kanal AB
Benny Ruus VD
0705-77 40 84

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18