Utdelning av stipendier från Konungens Jubileumsfond

Uddevalla atletklubb samt Räddningsmissionens verksamhet Solrosen fick fredagen den 24 maj ta emot stipendier av landshövding Lars Bäckström vid en mottagning på residenset med kaffe och tårta.

Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige tillkom på initiativ av Svenska Lions och Svenska Scoutförbundet i samband med kungens 50-årsdag. Fondens ändamål är att främja barns och ungdomars fostran samt stödja vetenskaplig forskning med anknytning till det.

Vid en mottagning på residenset i Göteborg delade landshövding Lars Bäckström ut ett stipendium på 25 000 kronor till Uddevalla atletklubb samt ett stipendium på 15 000 kronor till Räddningsmissionens verksamhet Solrosen. Solrosen erbjuder stöd till barn och unga som har en frihetsberövad familjemedlem inom Kriminalvården.

Foto: Anita Nilsson

Uddevalla atlet- och brottarklubb representerades av Patrik Hedqvist och Inge Dewill.
Räddningsmissionens verksamhet Solrosen representerades av Jeanette Mudifaj och Line Fuchs.

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88