Projekt för att stödja ensamkommande barn och ungdomar

Projekt Barn och Ungdomars Rättigheter som Nyanlända (BURN) har beviljats finansiering av flyktingfonden och löper från första april 2013 till sista september 2014.

Syftet med projektet är att öka ensamkommande barn och ungdomars egenmakt och självständighet genom vägledning till korrekt och relevant information om hur samhället fungerar och vilka rättigheter de har som nyanlända.

Länsstyrelsen ska använda portalen www.informationsverige.se för att informationen ska bli tillgänglig för alla.

Barn och unga ska på ett förenklat sätt kunna orientera sig i informationsflödet om deras rättigheter och möjligheter i Sverige. Ämnesområdena ska vara överskådliga och informationen lättförståelig och tillgänglig på flera språk.

För att uppnå detta samarbetar BURN med andra projekt som arbetar med frågor kring ensamkommande barn. Dessutom har BURN ett par referensgrupper med ensamkommande barn samt referensgrupper med personal från boenden men också andra personer som är engagerade i gruppen.