Utdelning av stipendier från Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

I år fick 33 gymnasister från avgångsklasser i tidigare Göteborgs och Bohus län ta emot utbildningsstipendier från Kungliga och Hvitfeldska stiftelsen.
Stipendierna delades ut av styrelsens ordförande, länsöverdirektör Agneta Kores, på residenset i Göteborg den 7 maj.
Agneta Kores, Marcus Schumacher, Josefin Malmgren och Kenneth Odéus

Årets 33 stipendiater

Angeredsgymnasiet
Ida Kallanvaara  

Dingle Naturgymnasium
Philip Ahl Donnergymnasiet Maria Larsson  

Fässbergsgymnasiet
Simon Lindmark

Göteborgs Högre Samskola
Max Mjörnell
Carl Jesper Eliason
Emma Rittgård

Hulebäcksgymnasiet
Moa Jakobsson
Jenny Andersson
Edvin Tegbrant  

Hvitfeldtska gymnasiet
Ingela Holthov Frenell
Jakob Rosdal
Georg Bökman
Adam Olofsson  

Jensen gymnasium
Angelica Kociano  

Kitas gymnasium
Emil Ejbyfeldt
Kei Landin
Viktoria Yurgens  

LM Engströms gymnasium
Emilia Garpebring
Emil Curry

Mikael Elias gymnasium
Tim Bäckdahl
Adam Widebert  

Mimers hus gymnasium
Josefin Malmgren  

Nösnäsgymnasiet
Marcus Schumacher  

Polhemsgymnasiet
Magdalena Lindén
Rasmus Hagberg  

Porthälla gymnasiet
Zethane Isufi  

Sigrid Rudebecks gymnasium
Kima Shams  

Strömstads gymnasium
Anna-Clara Jodensvi
Rebecka Karlsson  

Uddevalla gymnasieskola
Jonas Bergström
Jonas Johansson
Mattias Ekre

Alla årets 33 gymnasister som fått utbildningsstipendier från Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen.