Minskad animalieproduktion hotar livsmedelsbranschens framtid i länet

Mindre kött och minskad mjölkproduktion. Länsstyrelsen följer med oro den minskande animalieproduktionen i länet. Vilka blir konsekvenserna om trenden fortsätter?

I dagarna har en inbjudan skickats ut till utvalda nyckelpersoner  inom livsmedelsbranschen för att i en workshop diskutera hur animalieproduktionen kan ökas i länet.

Länet har förlorat stora delar av tekoindustri, varvsindustri och bilindustri. Fortsätter avvecklingen inom animalieproduktionen i samma takt, kommer stora delar av livsmedelsindustrin också att förloras. Vad händer då med lantbruk, näringsliv, landsbygd och naturvärden i länet?

– Produktionsminskningen är mer alarmerande än vad vi trott tidigare. Västra Götaland står för en betydande del av den nationella animalieproduktionen, säger Peter Svensson, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

2010 fanns cirka 40 000 arbetstillfällen inom livsmedelssektorn i Västra Götaland. Av dessa är cirka 10 000 direkt kopplade till jordbruket.

– Ju mer produktionen krymper desto svårare blir det att klara lönsamheten. Anläggningarna blir för stora och går på halvfart. Vi måste gemensamt arbeta för en bibehållen och ökad animalieproduktion i länet och landet, säger Peter Svensson.

Den 13 juni på SLU i Skara träffas de särskilt inbjudna representanterna från branschen för att diskutera områden för samarbete och samverkan. Detta för att stärka livsmedelskedjan och kringliggande verksamhet. Intresset från näringen och rådgivningsföretagen är stort. Workshopen arrangeras av Länsstyrelsen i samarbete med Västra Götalandsregionen.  

Diagram över antalet djur i Västra Götalands län

Diagram över antalet djur i Västra Götalands län. Trenden är beräknad från 1981. EU-inträdet påverkade lantbruket i stor utsträckning. Det är än mer oroväckande att beräkna trenden från 1995 och framåt. Statistik från SCB och Jordbruksverket.Diagrammet framtaget av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Foto startsidan: www.svenskmjölk.se


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88