Kontroll av strandskyddsbrott i fastighetsannonser

Hur vanligt är det att olagliga byggnader och anläggningar annonseras i samband med fastighetsförsäljningar? Det tar naturvårdsenheten reda på under Länsstyrelsens Tillsynsvecka som startade i måndags.
Privatskylt på strand. Foto: Foto: Kristina Höök Patriksson

Länsstyrelsen har sett att det förekommer olagliga byggnader, bryggor och annat i fastighetsannonser inom strandskydd. Det har hänt att Länsstyrelsen har öppnat tillsynsärenden efter att ha sett något misstänkt i tidningsannonser. Det förekommer också annonstext som är vilseledande. Det förespeglas möjligheter till byggande och privatiserande som egentligen inte finns inom strandskyddsområde. 

Länsstyrelsen vill nu få en bättre bild av hur vanligt det är att olagliga objekt marknadsförs i fastighetsannonser. Vi vill också rikta fokus på olämplig marknadsföring. Ofta är det okunskap som ligger bakom att olagligheter sker. Länsstyrelsen vill sprida kunskap om strandskyddsreglerna. I det här sammanhanget är fastighetsmäklare en särskilt viktig målgrupp. De behöver ha god kännedom om reglerna när de förmedlar fastigheter i strandnära lägen.  

Tillsynsarbetet går ut på att kontrollera fastighetsannonser i tidningar och hemsidor under tillsynsveckan. Antalet annonser kommer att räknas och kategoriseras för de som ligger inom strandskydd, om det finns misstänkta olagligheter i annonserna och om marknadsföringen är olämplig för strandskyddet.  

Resultatet kommer att samanställas till en rapport som kommer att delges fastighetsmäklare i Västra Götalands län.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88