Ytterligare en miljon till lokala naturvårdsprojekt

Nu har ytterligare drygt en miljon kronor hittat ut till lokala naturvårdsprojekt i länets kommuner. I första hand går pengarna till projekt som fått delar av bidraget beviljat vid första beslutstillfället den 8 april.

– Ansökningstrycket är som vanligt dubbelt upp mot vad som finns att fördela så de extra pengarna är verkligen välkomna, säger Jennie Niesel på Länsstyrelsens naturvårdsenhet.  

Pengarna som nu fördelas kommer från projekt som slutredovisat i år och som av olika anledningar blivit billigare än planerat eller tyvärr inte kommer att kunna genomföras alls.

– Beskedet om att vi fick använda pengarna till nya projekt kom sent. Vi vill ju att de ska användas i länet så vi har prioriterat bra projekt i olika delar av länet där det mesta av bidraget kan betalas ut i år, säger Jennie Niesel. Det totala belopp Länsstyrelsen fattat beslut om i år uppgår till drygt 5 miljoner kronor, varav drygt 2 miljoner betalas ut i år. Resten fördelas under projekttiden enligt en fastställd utbetalningsplan i respektive kommunbeslut.

Lista över ytterligare beviljade lokala naturvårdsprojekt 2013.

Ansökningarna om LONA-bidrag för 2014 ska vara hos Länsstyrelsen senast 1 december i år.

Se även pressmeddelandet från 2013-04-09: Nya miljoner till lokala naturvårdsprojekt.