Länsstyrelsen storsatsar på tillsyn

Den 22-26 april genomför Länsstyrelsen en Tillsynsvecka med åtta separata tillsynsprojekt i Västra Götalands län förutom det ordinarie tillsynsarbetet.

– Vi vill visa på vårt breda tillsynsuppdrag som vi är stolta över. Vi anser att det är viktigt att medborgarna ska känna förtroende för att lagar och regler följs, säger Ulrika Samuelsson, chef för miljöskyddsenheten och ansvarig för Tillsynsveckan. Under Tillsynsveckan fokuseras på följande åtta tillsynsområden:

  • Fisketillsyn i samarbete med Sjöpolisen.
  • Tillsyn på vattenkraftverk och dammar.
  • Tillsyn på konservatorer med fokus på artskyddstillsyn.
  • Kommunernas tobakstillsyn.
  • Tillsyn över miljöfarliga verksamheter i samband med genomgång av deras miljörapporter.
  • Tillsyn över kameraövervakning.
  • Strandskyddstillsyn genom kontroll av fastighetsannonser.
  • Tillsynsvägledningsmöte i form av utbildningsdag för Länsstyrelsens och kommunernas miljöhandläggare med EU:s nya industriutsläppsdirektiv som tema.

Dessutom medverkar Länsstyrelsen i Vetenskapsfestivalen på Nordstan i Göteborg 25-26 april och berättar om ”koll eller kontroll” med tema från flera tillsynsområden.

Läs mer om Länsstyrelsens föredrag.

Media har möjlighet att under veckan följa med på tillsynsbesök!

Läs mer i listan över tillsynsbesök 22-26 april

FAKTA

Länsstyrelsen bedriver tillsyn för att se till att lagar och förordningar följs. Det är i grunden en demokratifråga. Medborgarna ska kunna vara förvissade om att deras intressen tas tillvara. Likaså ska tillsynen säkerställa lika behandling inför lagen samt säkerställa konkurrens på lika villkor.

På Länsstyrelsen i Västra Götalands län jobbar ungefär 180 personer med tillsyn inom ett 30-tal olika områden. Vi samarbetar även med Polisen, länets kommuner, tullen, länsstyrelser i andra län med flera.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88