Nytt ljus på värdefulla ängar under vatten

Ängar av ålgräs är en av havsbottens viktigaste miljöer. Om bland annat detta, och vad som görs för att bevara och återskapa det viktiga ålgräset, kan du läsa i nya numret av ”Västerhavet – aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund”.
Rapporten Västerhavet 2013

I andra artiklar kan du läsa om hur det egentligen går till när fiskekvoter sätts, om hur man försöker återskapa utrotade torskbestånd i Bohusläns fjordar, vad vi kan förvänta oss av havsnivån i ett varmare västkustklimat och hur vädret och näringssituationen i havet var under förra året.

VÄSTERHAVET 2013 finns att beställa eller ladda ner som PDF på Havsmiljöinstitutets webbplats  

Rapporten Västerhavet 2013 ges ut av Kontaktgrupp Hav, ett nätverk för forsknings­institutioner, myndigheter och fristående orga­nisationer som arbetar med havsmiljöfrågor i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. I nätverket ingår marin expertis från Havsmiljöinstitutet, SLU, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Bohuskustens vattenvårdsförbund och läns­styrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne län.