Rovdjur på rätt sida stängslet

Väl fungerande stängsel har visat sig vara ett mycket bra sätt att hålla vargen utanför hagen.  Länsstyrelsen bjuder därför in till två stängselkurser – en i Hökerum och en i Ucklum.
Får i hage. Foto: Karin Hante

Att sätta upp ett stängsel för att förhindra angrepp från varg ställer något högre krav på konstruktion och material än vanliga stängsel som enbart syftar till att hålla tamdjuren inne i hagen. Stadiga hörn, hög spänning i trådarna och att hitta de kritiska passagerna i stängslet är något som kursdeltagarna kommer att få titta närmare på.

– Vi hoppas att djurhållarna tar tillfället i akt att delta för att dels få praktisk kunskap om stängseluppsättning, men också för att få veta mer om hur man kan söka ersättning för att sätta upp stängel och hur rovdjurssituationen ser ut i länet, säger rovdjursansvariga Anita Bergstedt-Söderström på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

– Att kunna arbeta förebyggande med kompetensutveckling till länets djurhållare ser vi som ett prioriterat område när vargstammen förväntas öka i länet, menar Karin Hante, rådgivare på Länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Kurserna riktar sig i första hand till länets fårägare.

TID och PLATS: Hökerum den 23 april samt Ucklum den 8 maj

Läs mer i kursinbjudan