3 800 djurskyddskontroller i Västra Götaland under 2012

Under 2012 genomförde länsstyrelserna sammanlagt cirka 14 400 djurskyddskontroller varav närmare 3 800 genomfördes i Västra Götalands län.

Drygt en tredjedel av det totala antalet kontroller gjordes till följd av en anmälan. Ungefär varannan kontroll efter anmälan visar att den var obefogad. Därför vill Jordbruksverket och länsstyrelserna under 2013 särskilt satsa på att effektivisera rutinerna för anmälningsärenden för att ge utrymme för en större andel planerade kontroller.

Det sammanlagda antalet 14 400 djurskyddskontroller ligger på ungefär samma nivå som under 2011, då antalet kontroller gick upp med 13 procent jämfört med 2010.

I Västra Götalands län genomfördes 3 782 djurskyddskontroller 2012. Av de utförda kontrollerna i Västra Götaland 2012 var 50 procent planerade kontroller eller uppföljningar av dessa, 31 procent genomfördes efter en inkommen anmälan. Övriga kontroller var uppföljande kontroll på grund av tidigare konstaterade brister i samband med anmälan (14 procent) samt kontroll efter inkommen tillståndsansökan (5 procent). En stor del (42 procent) av de anmälningar som kom in visade sig efter kontroll vara obefogade.

– Länsstyrelsen i Västra Götaland har de senaste åren systematiskt arbetat med att öka det förebyggande djurskyddsarbetet genom att flytta fokus från kontroll efter anmälan till planerade kontroller. Länsstyrelsen kommer under 2013 att fortsätta det arbetet bland annat genom att arbeta med att bättre kunna sålla bort de obefogade anmälningarna redan innan kontrollen, säger Karin Lundborg, tillförordnad enhetschef för veterinär- och djurskyddsenheten.

Under 2012 har Länsstyrelsen genomfört ett antal kontrollprojekt (transportkontrollprojekt, projekt om ladugårdskatter, försöksdjur samt hästinventering). Även under 2013 kommer ett antal kontrollprojekt att genomföras. Läs mer om projektinriktad djurskyddskontroll