Vätterns vatten föreslås bli skyddat

En kvarts miljon människor i elva kommuner får sitt dricksvatten från Vättern. För att långsiktigt säkra en god kvalitet föreslås nu hela Vättern bli ett vattenskyddsområde.
Vättern. Foto Måns Lindell

Under våren ställs förslaget ut för allmänheten i elva kommuner runt sjön. Utställningen visar hur vattenskyddsområdet är tänkt att se ut och vilka bestämmelser som föreslås gälla. Till och med den 20 juni går det att lämna synpunkter på förslaget.  

Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter. Den djupa sjöns vatten har god kvalitet och kräver inga stora insatser för att bli drickbart. Genom att bilda skyddszoner kring Vättern och de vattendrag som rinner ut i sjön, hoppas vi säkerställa god vattenkvalitet även i framtiden.  

Arbetet med att ta fram ett förslag till vattenskyddsområde, med skyddsföreskrifter, har pågått sedan 2004. Arbetet har drivits av de elva kommuner som har Vättern som vattentäkt.  Ansökan var färdig 2012 och lämnades in till de fyra länsstyrelserna runt sjön. Just nu bereder länsstyrelserna i Jönköping, Västra Götaland, Örebro och Östergötland gemensamt ärendet för att kunna fatta beslut i frågan hösten 2013.  

Innan ett beslut om att bilda vattenskyddsområde kan fattas av länsstyrelserna så måste fastighetsägare och andra innehavare av särskild rätt till mark inom området få säga sitt. Därför ställs nu ansökan i sin helhet ut på platser runt Vättern:

 • Motala kommun, kommunhusets foajé samt huvudbiblioteket i Folkets hus
 • Vadstena kommun, kommunhusets foajé samt biblioteket
 • Ödeshögs kommun, kommunbiblioteket
 • Jönköpings kommun, Stadsbiblioteket, Receptionen Juneporten
 • Huskvarna, Huskvarna bibliotek
 • Gränna, Gränna bibliotek
 • Bankeryd, Bankeryds bibliotek
 • Habo kommun, Habo bibliotek
 • Askersunds kommun, biblioteket i Askersund
 • Hjo kommun, Stadshuset och Stadsbiblioteket
 • Karlsborgs kommun, Kommunhuset och Stadsbiblioteket

Synpunkter på förslaget till vattenskyddsområdet kan lämnas till Länsstyrelserna fram till den 20 juni 2013. Närmare anvisningar för hur detta går till finns att hitta på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbplats under rubriken kungörelser. Där finns också mer information om ärendet som helhet.  

Fördjupad information

Förslag till skyddsföreskrifter  

Fakta om Vättern

Varje år tas 28 miljoner kubikmeter vatten ur sjön. Det motsvarar en promille av sjöns volym, eller en centimeter av sjöns yta. Vätterns maxdjup är 128 meter, medeldjupet är 40 meter.    


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88