Tillsyn av havsöringspremiären

Den 1 april gick årets havsöringspremiär av stapeln i strålande solsken. Fisket var inte på topp på grund av bland annat låg vattentemperatur. Länsstyrelsen och Sjöpolisen kontrollerade nästan 700 fiskande personer utan någon anmärkning.

Sjöpolisen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomförde kontroller under havsöringspremiären, från Göteborgs skärgård i söder till norska gränsen i norr. Av de fiskande personer som kontrollerades var det knappt tio personer som hade fått och behållit öring över gällande minimimått (45cm).

– Jämfört med föregående år var fisket under premiären dåligt. Det är svårt att säga exakt vad det beror på men starkt bidragande faktorer är den låga vattentemperaturen, det klara vattnet och det låga vattenståndet, säger Adam Ludvigsson, fiskbiolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Även dagarna innan premiären genomförde myndigheterna gemensamma kontroller för att se till att reglerna följs, och att ingen fiskade på olovlig tid. Totalt kontrollerades ett 20-tal fiskare utan anmärkning.