Havsöringspremiär med regeländringar

Snart stundar årets havsöringspremiär, och i år gäller nya regler för nätfiske på grunt vatten.

April månads första dag betyder som alltid premiär för årets havsöringsfiske. Med årets premiär följer också nya regler för nätfiske på grunt vatten.

I vatten grundare än tre meter får nätfiske numera endast bedrivas under perioden 1 maj till 30 september – och näten får enbart stå ute mellan klockan 16:00 och 10:00.  

De nya reglerna ska i huvudsak skydda utlekt havsöring, som söker sig till grundområden.

  • Utlekta öringar är av stort värde för bestånden, men ofta i dålig kondition och undermåliga som matfisk, förklarar Lars Molander, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Fiskelagstiftningen är ett viktigt verktyg för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling.

  • Fiskelagstiftningen ska framför allt skydda och säkerställa livskraftiga fiskbestånd, berättar Adam Ludvigsson, fiskbiolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

I anslutning till havsöringspremiären kommer Sjöpolisen och Länsstyrelsen att ha förstärkt fisketillsyn. Förra årets tillsyn resulterade i 151 polisanmälningar om misstänkt brott mot fiskerilagstiftningen.  

Brott mot fiskelagstiftningen kan ge böter eller fängelse. Om du observerar brott mot gällande regler - kontakta Polisen, Kustbevakningen eller Länsstyrelsen.  


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18