Dra dit pepparporellan växer

I vår rekommenderar Länsstyrelsen ett besök i det nybildade naturreservatet Letebo i Marks kommun. I den vackra ädellövskogen utanför Horred kan du vandra bland blommande vitsippor, högväxta mossdraperade ekar och dramatiska bergsbranter.  
Naturreservatet Letebo i Marks kommun

Naturreservatet Letebo består av en gammal ädellövskog som klättrar längs sluttningarna på Stora Hornsjöns norra sida. Det är ekarna som dominerar i området men man hittar också andra ädellövträd - som lind, alm, och ask.

– Skogen är rik på gamla träd, ihåliga träd och död ved. Det här är bristvaror i dagens skogslandskap, men varor som många djur och växter är beroende av för sin överlevnad säger Peter Post, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Den gamla ädellövskogen och de rika branterna är också livsmiljö för en mängd sällsynta och hotade arter. Framförallt mossor, lavar och kärlväxter. På en skuggad bergvägg i området finns en av områdets celebriteter, den starkt hotade pepparporellan. Det är en mossa som bara förekommer på ett fåtal platser i landet. Den har, som namnet antyder, en stark smak av peppar.  

Vandringen ackompanjeras av vårfåglarnas symfoni där grönsångaren med sin silverklingande drill är främst i fågelkören. Ovan branten kan du njuta av vidsträckt utsikt över Stora Hornsjön och det omgivande skogslandskapet. Där finns även den så kallade kungsstenen med en ristning från Gustav V:s besök på Helsjöns kurort 1938. Kurorten låg en gång strax norr om området.  

För besökare finns det parkeringsmöjligheter vid Leteboskolan, nordost om naturreservatet. Genom området löper en markerad och ganska lättvandrad stig.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88